กระดานถามตอบ บุคคลธรรมดาจดมูลค่าเพิ่มแล้ว เวลาคำนวณ ภ.ง.ด.94 <br> สินค้าคงเหลือยกมาต้นปี ต้องหารสองก่อนหรือเปล่า กรณี บริษัท มีการขายที่ดิน กรณีที่ 1 -บ มีที่ดิน 70 ตรว ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขาย ที่ดิน 50 ตรว ในเดือน ธค 65 -โดยใช้ราคาประเมินที่ดิน ปี 2565 -มีการ รับชำระเงินมัดจำตามสัญญา -จะทำการโอนที่ดิน ในปี 66 และจ่ายเงินส่วนที่เหลือ ในปี 66 => ถือเป็นการขายที่ดิน และ กำไรจากการขายที่ดินเกิด ในปี 66 ตามสัญญาจะซื้อจะขาย ที่ทำในปี 65 ถูกต้องหรือไม่ กรณีที่ 2 - หาก บ ทำสัญญาจะซื้อจะขาย ปี 66 และขายเพียง 50% แต่ไม่แบ่งโฉนด ( เพื่อ ปี 67 จะทำขายอีก 50% จึงค่อยทำการโอน) รบกวนสอบถามว่า => บ รับรู้กำไรจากการขายที่ดิน ปี 66 เฉพาะ 50% ของที่ดินที่ขาย ถูกต้องหรือไม่ กรณีผู้ให้เงินผู้ขายและผู้ขายฝากไม่มาไถ่ถอนทรัพย์ที่ถอนในกำหนด อันนี้รับรู้ที่ที่ดินที่ไม่มาไถ่เป็นรายได้ทั้งก้อนตามราคาประเมินปีภาษีนั้น หรือสามารถหักค่าใช้จ่ายเงินที่เราให้เขาได้หรือไม่ กรณีที่กรรมการซื้อประกันสุขภาพที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท กรณี ตอน หัก ณ ที่จ่ายสิ้นปี ต้องคำนวณภาษีเดือนธันวาคมยังไง (กรณีที่ภาษีนั้นบริษัทออกให้) วิธีการคำนวณคือถือเป็นรายได้ของกรรมการ แต่ไม่ต้องหักภาษี หัก ณที่จ่ายหรือป่าว ถ้าบริษัทฯ จ่ายเงินค่าสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ จำนวนเงิน 50,000 บาท ให้กับบุคคลธรรมดา ต้องหัก ณ ที่จ่าย 3% หรือป่าว (เป็นการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ซึ่งบุคคลนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท) คลิก ดูกระดานถามตอบ