ดูหลักสูตรอื่น

ปัญหาการบัญชีสัญญาเช่า NPAEs และ PAEs

-


ผู้บรรยาย

อาจารย์สุรเดช เล็กแจ้ง


สถานที่จัดสัมมนา

อบรมออนไลน์ (ผ่านระบบZOOM)


วันที่

วันที่ 28 เมษายน 2567

เวลา

เวลา 9.00 น. - 16.30 น.


ราคาสมาชิก/ทั่วไป

699/1,500 บาท