ดูหลักสูตรอื่น

เทคนิคการวิเคราะห์
งบการเงิน

(จำกัด 10 ที่นั่งเท่านั้น)

พร้อม ประเด็นภาษี และกรณีศึกษา
> เทคนิค วิเคราะห์ งบการเงิน
> เทคนิค การปรับปรุง งบการเงิน
> เทคนิค วางแผนภาษีก่อนออก งบการเงิน
> 5 กรณีศึกษาพร้อมแนวทางแก้ไข
> เครื่องมือช่วยวิเคราะห์


฿9,900