ดูหลักสูตรอื่น

Ai กับ
งานบัญชีและภาษี

(จำกัด 10 ที่นั่งเท่านั้น)
UiPath กับ โปรแกรมบัญชี
Excel กับ งบการเงิน
Ai กับ RBA


ผู้บรรยาย

อาจารย์สุรเดช เล็กแจ้ง


สถานที่จัดสัมมนา

ชีวา บิช โฮม เลขที่ 819/153 ถนนเอกชัย-บางบอน (อยู่ระหว่างซอยเอกชัย 89-89/1 ) เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150


วันที่

วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 22-23 มิถุนายน 2567

เวลา

เวลา 9:00-16:00 น.


ราคาสมาชิก/ทั่วไป

6,900/9,900 บาท