ดูหลักสูตรอื่น

Ai กับงานบัญชีและภาษี

(จำกัด 10 ที่นั่งเท่านั้น)
UiPath กับ โปรแกรมบัญชี
Excel กับ งบการเงิน
Ai กับ RBA


฿9,900