ดูหลักสูตรอื่น

การบัญชีอสังหาริมทรัพย์ 2566 (รอบพิเศษ)


ผู้บรรยาย

อาจารย์สุรเดช


สถานที่จัดสัมมนา

อบรมออนไลน์ (ผ่านระบบZOOM)


วันที่

วันที่ 3 ธันวาคม 2566

เวลา

เวลา 9.00-16.30 น.


ราคาสมาชิก/ทั่วไป

999/1,998 บาท