ดูหลักสูตรอื่น

Ai กับงานบัญชีและภาษี รุ่น2

Ai กับงานบัญชีและภาษี รุ่น2


ผู้บรรยาย

อาจารย์สุรเดช เล็กแจ้ง


สถานที่จัดสัมมนา

ชีวา บิช โฮม เลขที่ 819/153 ถนนเอกชัย-บางบอน (อยู่ระหว่างซอยเอกชัย 89-89/1 ) เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150


วันที่

วันพฤหัสบดี - ศุกร์ ที่ 18-19 กรกฎาคม 2567

เวลา

9.00 - 16.00 น.


ราคาสมาชิก/ทั่วไป

6,900/9,900 บาท