ดูหลักสูตรอื่น

AI กับงานบัญชีและภาษี รุ่น3

AI กับงานบัญชีและภาษี รุ่น3


ผู้บรรยาย

อาจารย์สุรเดช เล็กแจ้ง


สถานที่จัดสัมมนา

ชีวา บิช โฮม เลขที่ 819/153 ถนนเอกชัย-บางบอน (อยู่ระหว่างซอยเอกชัย 89-89/1 ) เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150


วันที่

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 กรกฎาคม 2567

เวลา

9.00 - 16.00 น.


ราคาสมาชิก/ทั่วไป

6,900/9,900 บาท