ดูหลักสูตรอื่น

Train The Trainer รุ่น 3

(จำกัด 60 ที่นั่งเท่านั้น)
(เต็มแล้ว ขอบคุณครับ)


ผู้บรรยาย

อ.แบงค์ อ.นัย และอ.สุรเดช


สถานที่จัดสัมมนา

โรงแรมเอเชีย ราชเทวี


วันที่

3,4,10,11,17,18,24,25,31สิงหาคม 2567
และ 1 กันยายน 2567 (10 วัน)

เวลา

เวลา 9:00-17:00 น.


ราคาสมาชิก/ทั่วไป

32,900/44,900 บาท